ตามทันเกษตร : เลี้ยงหมูหลุม

วันที่ 8 ส.ค. 2555 เวลา 18:01 น.

Views

วิธีนี้เป็นของ กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์เจดีย์หลวง แนะนำให้สมาชิกลดต้นทุน ตั้งแต่สร้างคอกเลี้ยง ใช้ไม้ไผ่ทำโครง และมุงหลังคาด้วยจากหรือแฝก พื้นคอกขุดเป็นหลุมสี่เหลี่ยมลึกลงไปอย่างน้อย 1 เมตร กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร ใช้เลี้ยงหมูขุนได้หลุมละ 2 ตัวต่อรุ่น ลงทุนค่าวัสดุ 2,000 – 3,000 บาท ส่วนวัสดุปูพื้นคอก ใช้แกลบดิบและดินแดง ทำเป็น 3 ชั้น ชั้นละ 30 เซนติเมตร โรยใบไผ่ ให้เกิดเชื้อราขาว ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายมูลหมู โรยเกลือ เปลือกไข่ดิบ และผสมน้ำจุลินทรีย์ EM 2 ฝา กับน้ำ 20 ลิตร ราดให้ทั่ว ทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ ก็ปล่อยลูกหมูที่หย่านมแล้วลงเลี้ยง เปลือกไข่ดิบที่ใช้มีประโยชน์ เพราะมีแคลเซียมสูง ทำให้ลูกหมูได้รับธาตุอาหารรองด้วย ถ้าสังเกตว่าพื้นคอกแฉะมาก จะโรยแกลบดิบให้ทั่วและใช้จุลินทรีย์ EM ผสมน้ำราดพื้นคอก เพื่อลดกลิ่นเหม็น

นอกจากนี้ ยังผลิตอาหารใช้เอง โดยใช้สูตรของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ ข้าวโพดบด, รำละเอียด, กากถั่วเหลือง, ปลาป่น, ไดแคลเซียมฟอสเฟต พรีมิกซ์ นำมาผสมให้เข้ากัน สูตรนี้มีโปรตีน 15 เปอร์เซ็นต์ ถ้าผสมเองจะมีต้นทุนกิโลกรัมละ 12-13 บาท ถูกกว่าท้องตลาด 5-6 บาท เหมาะสำหรับหมูขุนที่มีน้ำหนักตัว 60 - 100 กิโลกรัม สามารถให้ควบคู่กับอาหารธรรมชาติที่ผลิตได้เอง หมูขุนจะได้รับสารอาหารเพียงพอ

การเลี้ยงหมูหลุมในลักษณะนี้ หมูที่เลี้ยงขุนเติบโตได้ดีไม่แพ้ระบบที่เลี้ยงในฟาร์ม ถึงแม้จะเลี้ยงในชุมชนก็ไม่มีปัญหากลิ่นรบกวน ที่สำคัญต้นทุนก็ไม่สูงด้วย

Tag : ตามทันเกษตร 08 ส. ค. 55   หมูหลุมกึ่งพัฒนา   เชียงราย