ชมเขื่อนโป่งขุนเพชร

วันที่ 30 พ.ย. 2555 เวลา 11:26 น.

Views

เหยี่ยวข่าว 7 สี พาไปติดตามความคืบหน้าเขื่อนโป่งขุนเพชร หลังจากมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้จัดสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2557

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี 30 พ.ย.55  เหยี่ยวข่าว 7 สี  เขื่อนโป่งขุนเพชร  ปี 2557