เกษตรน่ารู้ : การปลูกพืชแบบผสมผสานเป็นวิธีประหยัดน้ำ

วันที่ 3 ก.พ. 2559 เวลา 05:02 น.

Views

มีวิธีประหยัดน้ำ มาฝาก เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน ซึ่งต้องมีการวางแผนปลูกพืชให้เหมาะสม เพื่อให้พืชใช้น้ำร่วมกันได้

คุณป้าอร สุจิตรา เกษตรกรที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี วางแผนปลูกพืชผสมผสาน เพื่อรับมือภัยแล้ง โดยจะเลือกปลูกกล้วยน้ำว้า เพื่อเป็นร่มเงาและให้ช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับไม้ผลหลักในช่วงที่มีปัญหาน้ำน้อยได้ด้วย

เป็นอีกหนึ่งวิธี ที่เพื่อนเกษตรแนะนำ เพราะนอกจากจะบรรเทาปัญหาภัยแล้งได้แล้ว ยังมีผลผลิตไว้รับประทาน ที่เหลือก็นำไปขาย สร้างรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย