หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2559 ณ พระราชวังบางปะอิน

วันที่ 8 ก.พ. 2559 เวลา 20:04 น.

Views

เวลา 10.30 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ พระที่นั่งเวหาศจำรูญ พระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ ทรงจุดเทียนทอง, เทียนเงิน, และธูป ที่โต๊ะเครื่องสังเวย แล้วทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวย จากนั้นทรงเผากระดาษทอง กระดาษเงิน เพื่อถวายราชสักการะตามประเพณีเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

พระที่นั่งเวหาศจำรูญ มีนามภาษาจีนว่า "เทียน เหมง เต้ย" แปลว่าพระที่นั่งฟ้าสว่าง เป็นพระที่นั่ง 2 ชั้น ศิลปะแบบจีน ภายในห้องกลางชั้นบนพระที่นั่งเป็นที่ประดิษฐานพระป้ายอักษรจีน อยู่ในพระวิมานจีนทำด้วยไม้แกะสลักผูกลายมังกรชิงแก้ว 3 คู่ คู่แรก จารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนามาภิไธย กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์, คู่ที่ 2 ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูปในการประกอบพิธีสังเวยพระป้าย, และคู่ที่ 3 จารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลสังเวยพระป้ายในวันตรุษจีนทุกปี

Tag : หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล พระราชพิธีสังเวยพระป้าย เทศกาลตรุษจีน 2559 พระราชวังบางปะอิน