Green Report : ภัยแล้งทำพฤติกรรมสัตว์ป่าเปลี่ยน

วันที่ 7 มี.ค. 2559 เวลา 11:24 น.

Views

ในระยะนี้เราได้เห็นสัตว์ป่าออกมาในที่ชุมชนมากขึ้นส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเกิดจากวิกฤตภัยแล้ง น้ำแห้งขอด ต้องออกมาหาอาหาร แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะผืนป่าเราไม่เชื่อมต่อกันเหมือนในอดีตทำให้สัตว์หาอาหารยากขึ้น

ผืนป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก เป็นพื้นที่ที่เราได้เห็นช้างป่าออกมาหากินใกล้แหล่งชุมชนมากขึ้นในระยะหลังๆ การปรากฏตัวของช้างป่าแต่ละครั้งสร้างความตื่นตกใจให้กับชาวบ้าน หรือนักท่องเที่ยวอยู่บ่อยๆ แม้แต่เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ที่คุ้นชินกับสัตว์ป่า บ้างครั้งยังถูกทำร้าย

สัตว์ป่าที่หิวโหยเพราะขาดทั้งน้ำและหาอาหารยากขึ้น ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปออกจากป่าไล่ล่าหาน้ำและอาหารมากขึ้น เพราะแหล่งน้ำในป่าขาดแคลนน้ำอย่างหนัก สัตว์ใหญ่อย่างช้างที่แต่ละวันหนึ่งตัวต้องการน้ำถึง 300 ลิตร ขณะที่กระทิง วัวแดง ต้องการน้ำต่อวันต่อตัว 30 ลิตร 

นักวิชาการไม่ได้มองแค่วิกฤตภัยแล้งเท่านั้นที่ทำให้สัตว์ป่าออกมาใกล้ชุมชน แต่เกิดจากพื้นที่ป่าเปลี่ยนแปลงไป ในอดีตผืนป่าเชื่อมต่อกันกว้างใหญ่ ไม่มีถนน บ้านเรือน ชุมชนตัดผ่าน สัตว์ป่าสามารถหาอาหารและแหล่งน้ำอยู่ในป่าได้ไม่ว่าจะร้อนจะแล้งแค่ไหน แต่เมื่อป่าถูกแบ่งโดยความเจริญเข้ามาแทรกกลางทำให้เส้นทางการหาอาหารของสัตว์ป่าถูกตัดขาดไปด้วย โดยเฉพาะพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก จึงไม่แปลกที่จากนี้ไปเราจะได้พบเจอกับสัตว์ป่ามากขึ้น

เรื่องของแหล่งน้ำในป่าขาดแคลนเป็นหน้าที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ ต้องดูแล ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปขุดบ่อน้ำ ผืนป่าไหนจัดหาแหล่งน้ำได้ ผืนป่าไม่ถูกตัดแบ่ง อย่างป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี  และป่ากุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สัตว์ก็จะดำรงชีวิตอยู่ในป่าตามวิถีธรรมชาติ ไม่ออกมายุ่งเกี่ยวกับคน

ส่วนกลุ่มป่าไม่เชื่อมต่อกันเหมือนอดีต กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยอมรับเป็นปัญหาจริง มีการบุกรุกใช้พื้นที่แนวรอยต่อป่ากันมาก กระทบต่อเส้นทางหากินของสัตว์ป่า การแก้ปัญหาเชื่อมรอยต่อของผืนป่าให้กลับมาเหมือนเดิมด้วยการสร้างเส้นทางเชื่อมป่า หรือคอริดอร์ ที่ป่าเขาใหญ่-ทับลาน ให้สัตว์ป่ามีเส้นทางหาอาหารได้ตามธรรมชาติดังเดิม ตอนนี้เป็นเพียงระยะเริ่มก่อนสร้างตามข้อท้วงติงของคณะกรรมการมรดกโลกหากจะขยายพื้นที่อื่นๆ ต้องใช้งบประมาณที่สูงมาก และระยะเวลาศึกษาให้รอบคอบ 

ไม่ใช่แค่วิกฤตภัยแล้งที่นักวิชาการเป็นห่วง การบุกรุก การวางผังเมืองที่ปล่อยให้ชุมชน ถนนตัดผ่านแนวขอบป่ามากขึ้น จะยิ่งทำให้พฤติกรรมสัตว์ป่าเปลี่ยนแปลงไป สัตว์ป่าจะยิ่งใกล้คนถ้าชุมชนบุกรุกพื้นที่ป่า

Tag : Green Report