เที่ยงเกษตร : เครื่องฉีดพ่นกำจัดศัตรูมะพร้าว

วันที่ 17 มี.ค. 2559 เวลา 11:23 น.

Views

เครื่องฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวพร้อม ระบบมองเห็นระยะไกล ผลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งช่วยให้การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชที่อยู่บนยอดมะพร้าวสูงๆ ทำได้ง่ายขึ้น 

ที่ตัวเครื่องจะประกอบด้วยเครื่องยนต์ขนาด 10 แรงม้า เครนพร้อมชุดหัวฉีดและระบบมองเห็นระยะไกลซึ่งติดตั้งอยู่ส่วนปลายสามารถยืดให้ยาวถึง 10 เมตร ถังเก็บสารเคมีขนาด 120 ลิตร ซึ่งจะฉีดสารเคมีบนต้นมะพร้าวได้ครั้งละ 30 ต้น

แนะนำว่าหัวฉีดพ่นควรมีระยะห่างจากจุดที่จะฉีดประมาณ 1 เมตร เพื่อให้สารเคมีกระจายได้ทั่ว การทำงานก็ง่าย สามารถดูจุดที่จะฉีดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ด้านล่างซึ่งเชื่อมต่อไว้กับระบบมองเห็นระยะไกลได้เลย