เที่ยงเกษตร:กำจัดด้วงหนวดยาวอ้อยระบาด

วันที่ 18 มี.ค. 2559 เวลา 11:25 น.

Views

"ด้วงหนวดยาวอ้อย" ระยะตัวหนอน ที่กัดกินเหง้าและลำต้นอ้อย ทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอ  กรมวิชาการเกษตร แนะนำให้ใช้วิธีผสมผสานในการป้องกันกำจัดเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมดิน ให้ไถพรวนหลายๆครั้ง แล้วใช้วิธีเดินสำรวจและเก็บตัวหนอนตามรอยไถไปทำลาย จะได้ผลกว่าถ้าเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง จะลดการระบาดได้ 50 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าใช้หลายๆ วิธีร่วมกัน ก็จะช่วยกำจัดด้วงหนวดยาวอ้อยให้หมดไปได้ ภายใน 2 ถึง 3 รุ่นของการปลูกอ้อย   

(ข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-579-3930 ต่อ 109)