รายงานพิเศษ : ถอดบทเรียนโศกนาฎกรรมระบบดับเพลิง SCB

วันที่ 21 มี.ค. 2559 เวลา 07:33 น.

Views

หลายหน่วยงานยังคงนำโศกนาฎกรรมที่เกิดขึ้นจาก เหตุที่ระบบดับเพลิงทำงานอัตโนมัติ ภายในอาคารเอสซีบีปาร์ค มาหารือ เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงและวางแนวทางป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาอีกในอนาคต ไปติดตามจากรายงาน

คลิปวีดีโอที่หนึ่งในเจ้าหน้าที่กู้ชีพบันทึกไว้ ขณะกำลังเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในอาคารจากกรณีระบบดับเพลิงทำงานอัตโนมัติ ในห้องเก็บเอกสารอาคารธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ หรือ เอสซีบี ปาร์ค เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นความยากลำบากในการเข้าพื้นที่ ซึ่งมีกลุ่มควันขาวฟุ้งกระจายเต็มห้องยากแก่การมองเห็น ซึ่งในมุมกลับกันยังสะท้อนให้เห็นความยากลำบากของการหลบหนีของผู้รอดชีวิต

เช่นเดียวกับคลิปวีดีโอที่สภาวิศกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาอธิบายการทำงานของระบบดับเพลิงอัตโนมัติแอโรซอล ซึ่งลำดับให้เห็นกระบวนการทำงานว่า หลังสัญญาณเตือนผ่านไปแล้วประมาณ 1-2 นาที เครื่องจะพ่นสารเคมีออกมาเป็นกลุ่มควันขาวหนาแน่น จนทำให้ยากในการมองเห็น แต่ไม่ถึงขั้นเป็นอันตรายทันทีที่สูดดม

สิ่งสำคัญที่สุดที่ควรทำก่อนเข้าปฏิบัติงาน นอกจากการตรวจสอบความพร้อมของคนและเครื่องมือแล้ว ต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้วยว่า จำเป็นต้องดำเนินการเรื่องใดก่อนอีกหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายลงให้น้อยที่สุด

ซึ่งโดยสรุปแล้วจากการถอดบทเรียนโศกนาฎกรรมนี้ของสภาวิศวกรได้ตั้งข้อสังเกตไว้หลายประเด็น เช่น เรื่องมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยสากล, เรื่องการจัดการอย่างเป็นระบบ, เรื่องการจัดหาผู้เชี่ยวชาญควบคุมการทำงานประจำจุด และก่อนเข้าปฏิบัติงานมีการประสานหน่วยงานอื่น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยหรือไม่

สำหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริง สภาวิศวกรระบุว่ายังอยู่ระหว่างการรอคำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร้องขอผลการตรวจสอบภาพรวม และรายชื่อวิศวกรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทั้งหมดไป เพื่อนำคำตอบที่ได้มาเข้าสู่กระบวนการไต่สวนด้านจริยธรรม และนำไปใช้เป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาลักษณะนี้ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

ธนนันท์ วงศ์วศวัฒน์ ทีมสนามข่าว 7 สี รายงาน

Tag : SCB ปาร์ค SCB Park เอสซีบีปาร์ค ไฟไหม้ เพลิงไหม้ ถังดับเพลิงระเบิด SCB ปาร์ค SCB Park เอสซีบีปาร์ค ระบบดับเพลิงทำงานผิดพลาด ระบบดับเพลิง สารไพโรเจน