ผลสอบโอเน็ต ม.6 ค่าเฉลี่ยทุกวิชาไม่ถึงครึ่ง สะท้อนปฏิรูปการศึกษาไม่ถูกทาง

วันที่ 21 มี.ค. 2559 เวลา 20:13 น.

Views

คะแนนโอเน็ต ม.6 ปีนี้ ออกมาแล้วค่าเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีแนวคิดให้ทำเฉลยวิธีทำข้อสอบเพื่อให้เด็กทำได้

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ม.6 ปรากฏว่า จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยได้ 49.36, สังคมศึกษา 39.70, ภาษาอังกฤษ 24.98, คณิตศาสตร์ 26.59 และวิทยาศาสตร์ 33.40 เรื่องนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้หารือกับ สทศ.ถึงการเปิดเผยสเปคข้อสอบ ให้เด็กได้รู้ล่วงหน้าก่อนสอบ รวมถึง ต้องการให้เฉลยวิธีการทำข้อสอบด้วยหลังสอบเสร็จ เพื่อให้ครูไปดูแลและปรับหลักการสอนให้เด็กทำข้อสอบได้

ขณะที่อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนในทุกวิชาไม่ถึงครึ่ง ชี้ว่าระบบการศึกษาไทย มีปัญหาการทำงานไม่สอดคล้องกัน การออกข้อสอบ เป็นคนละแนวกับการสอนของครู และสะท้อนว่าปฏิรูปการศึกษายังไปไม่ถูกทาง

Tag : ข้อสอบโอเน็ต การศึกษาไทย การศึกษาเด็กไทย ผลสอบโอเน็ต ONET โอเน็ต