Green report : วิกฤต! ปะการังฟอกขาวปีนี้เกิดขึ้นเร็ว

วันที่ 28 มี.ค. 2559 เวลา 11:24 น.

Views

ยังไม่ถึงเดือนเมษายนที่ประเทศไทยจะร้อนที่สุด แต่สภาพอากาศที่ร้อนขึ้น ทำให้ปะการังที่เกาะไข่ใน จังหวัดพังงา แหล่งปะการังที่มีความสมบูรณ์ ส่งสัญญาณเกิดการฟอกขาวขึ้นเร็วกว่าทุกปี แถมยังถูกการท่องเที่ยวรุกรานอีกด้วย
              
เป็นภาพที่คำสั่งห้ามให้อาหารปลา ห้ามทิ้งขยะ หรือกระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อท้องทะเล ใกล้แนวปะการัง ดูจะไม่เป็นผล เพราะเรายังเห็นบรรดาไกด์นำเที่ยวบนเกาะไข่ในจังหวัดพังงา เอาอกเอาใจนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ให้มีความเพลิดเพลินกับท้องทะเลไทย โดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
              
นับเป็นปัญหาซ้ำซาก แก้ไม่ตก นักท่องเที่ยวกับทุกชีวิตในท้องทะเล ไม่ใช่เฉพาะปะการังที่เปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมของปลาตามแนวปะการัง ก้าวร้าว และไม่กินสาหร่ายตามแนวปะการังเหมือนเดิม ทำให้สาหร่ายเกาะแนวปะการังมากขึ้น รบกวนการฟื้นตัวของตัวอ่อนปะการัง
              
การลงพื้นที่ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำรวจเกาะไข่ใน พบว่า ความสมบูรณ์ของปะการังเมื่อปี 2540 สมบูรณ์มากถึง 60 เปอร์เซ็นต์ แต่ตอนนี้เหลือเพียง 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น และนี่เป็นสภาพปะการังที่ยังพอมีชีวิตอยู่
              
เมื่อห้ามนักท่องเที่ยว เจ้าของเรือทำร้ายปะการังไม่ได้ แนวทางขั้นเด็ดขาดป้องกันแหล่งปะการังเสื่อมโทรมลงมากกว่าที่เป็นอยู่คือ การเสนอให้เป็นพื้นที่คุ้มครองพิเศษทางทะเล  ควบคุมกิจกรรมที่กระทบต่อการฟื้นตัวปะการัง
              
ไม่ใช่แค่ภัยจากมนุษย์เท่านั้นที่ทำร้ายปะการัง  ภัยธรรมชาติจากความร้อน โดยเฉพาะพื้นที่น้ำตื้น  ที่ต้องเผชิญทั้งอุณหภูมิน้ำทะเล ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเทียบเท่าปี 2553 ที่มากกว่า 30.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิผิวดินสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส  ทำให้ปะการังอยู่ไม่ได้ ฟอกขาวออกมาตามธรรมชาติและตายในที่สุด
             
นักวิชาการห่วงปะการังทั่วทั้งท้องทะเลไทย ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ ที่ใกล้เคียงกับความรุนแรงเมื่อปี 2553 พบปะการังฟอกขาวตายจำนวนมาก และยังคงเสียหายต่อเนื่องครั้งใหญ่มากถึง  150,000 ไร่ ตอนนี้จึงต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดทุกจุดเสี่ยง เพราะหากไม่ป้องกัน ปล่อยปัญหาเกิด ปะการังในท้องทะเลไทยฝั่งอันดามันที่ตอนนี้เหลืออยู่เพียง10 เปอร์เซ็นต์อาจหมดไป

Tag : ปะการัง เกาะไข่ ปะการังเกาะไข่ Green Report