ชื่นชม! นักเรียน ป.6 สตูล 7 คน สอบโอเน็ตคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็มร้อย

วันที่ 29 มี.ค. 2559 เวลา 15:16 น.

Views

นักเรียน จ.สตูล เก่ง สอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ได้เต็มร้อย 7 คน 

หลังจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้มีการประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ปีการศึกษา 2558  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีการทดสอบไป เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา พบว่านักเรียน ชั้น ป. 6 ใน จ.สตูล สอบคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 7 คน เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสตูล 6 คน และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า  1 คน

ทั้งนี้ นักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม เปิดเผยว่า ตนตั้งใจเรียนเวลาครูสอนเป็นหลัก ขยันทำแบบทดสอบ อ่านหนังสือทบทวน และค้นคว้าหาความรู้เสริมในรายวิชาที่อ่อน 

ทีมข่าวสังคม

Tag : โอเน็ต โอเน็ต ป.6 โอเน็ตคณิตศาสตร์ สอบโอเน็ต o-net คะแนนโอเน็ต