เที่ยงเกษตร : แก้ปัญหากาแฟโรบัสตารสเปรี้ยว

วันที่ 1 เม.ย. 2559 เวลา 11:24 น.

Views

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร ได้พัฒนาการปลูกกาแฟ จนแปรรูปส่งขายได้เอง และยังแก้ไขปัญหากาแฟมีรสเปรี้ยวได้อีกด้วย  โดยเริ่มจากรับซื้อเม็ดกาแฟจากเกษตรกร เฉพาะเม็ดที่มีสีส้มเหลืองและแดงเท่านั้น นำมาแช่น้ำสักพัก  คัดเลือกเม็ดที่จมน้ำมาสีเปลือกนอกออกทันที หรือที่เรียกว่า "การสีสด" จากนั้นแช่น้ำทิ้งไว้อีก 1 คืน วันรุ่งขึ้น ล้างเอาเยื่อ และเมือกออกก่อนที่จะนำไปตากให้แห้งในรูปของกาแฟกะลา และขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ก็คือการเก็บ และบ่มเม็ดกาแฟ ก่อนสี และแปรรูปเป็นกาแฟคั่วบด

กว่าจะได้กาแฟคุณภาพดี ก็ต้องผ่านกรรมวิธีที่ละเอียดอ่อน เพื่อรักษารสชาติ และกลิ่น ของกาแฟโรบัสตาพันธุ์แท้ ก่อนถึงมือผู้บริโภคที่ชื่นชอบกาแฟ