เตือนภัย : ใส่ใจถังดับเพลิง ก่อนเผชิญอัคคีภัย

วันที่ 18 เม.ย. 2559 เวลา 11:25 น.

Views

ถังดับเพลิงที่ติดตั้งตามชุมชนหรือตลาด เคยสำรวจตรวจสอบว่าพร้อมใช้งานเวลาเกิดเหตุอัคคีภัยหรือไม่ หากปล่อยปละละเลย อาจเสียใจภายหลัง

ติดตามเตือนภัย เพื่อรู้เท่าทันภัยทุกรูปแบบ เหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง สาเหตุเกิดจากไม่สามารถควบคุมเพลิงเบื้องต้นเอาไว้ได้  หนึ่งในปัญหาที่พบเพราะถังดับเพลิงที่ติดตั้งไว้ไม่สามารถใช้งานได้ โดยเฉพาะในเขตชุมชน หรือตลาด ที่ละเลยตรวจสอบสภาพ เข็มมาตรวัด สลักล็อกตัวถัง สายฉีด ว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หรือไม่ 

ทุกๆ 6 เดือน ต้องพลิกเอียงถังดับเพลิง ตามกฎข้อบังคับของกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ได้อย่างน้อย 1-2 ครั้ง เพื่อให้สารเคมีที่อยู่ด้านใน ไม่แข็งตัวเป็นก้อนและเป็นการสร้างความเคยชินให้รู้ตำแหน่งจุดตั้ง เมื่อเกิดเหตุสามารถใช้ระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ทันท่วงที

ตลาดศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นำเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่มาเป็นบทเรียน ติดตั้งถังดับเพลิงทั่วทั้งตลาด หมั่นตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด

ถังดับเพลิง เป็นอุปกรณ์เบื้องต้น ที่จะใช้ระงับเหตุไฟไหม้ ไม่ให้กลายเป็นอัคคีภัยขนาดใหญ่ แต่หากปล่อยปล่ะละเลยไม่เอาใจใส่ ก็ไม่ต่างกับเศษเหล็กไร้ค่าเท่านั้น

Tag : เตือนภัย ถังดับเพลิง อัคคีภัย