พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 6 พ.ค. 2559 เวลา 20:04 น.

Views

เวลา 10.10 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังกองบังคับการหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ครบปีที่ 16 และทรงเปิดอาคารกองบังคับการหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ ที่ปรับปรุงใหม่ เนื่องจากอาคารเดิมก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2506 เป็นอาคารโรงฝึกม้าหลังคาปิด และสโมสรนายทหาร ของกองพันทหารม้าที่ 1 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ เมื่อครั้งยังเป็นหน่วยทหารม้าใช้ม้า ต่อมาในปี 2531 กองร้อยทหารม้ารักษาพระองค์ ได้แปรสภาพเป็นกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ และใช้เป็นกองบังคับการกองพัน รวมถึงสนามฝึกขี่ม้า ในการถวายงานทรงม้าของพระบรมวงศานุวงศ์ โดยในปี 2539 ได้ถวายงานแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ขณะมีพระชันษา 9 ปี ต่อมากองทัพบกได้อนุมัติงบประมาณปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จในปี 2558 เพื่อใช้ถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์ และฝึกม้าทรงพระจำพระองค์ฯ โดยหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ได้ขอใช้เป็นอาคารกองบังคับการ และโรงฝึกม้าทรง ให้มีขีดความสามารถ พร้อมใช้ถวายงานได้อย่างปลอดภัย สมพระเกียรติ ถูกต้อง และทันเวลา

จากนั้นเสด็จไปยังอาคารคอกม้าประจำพระองค์ ทรงพระสุหร่ายม้าทรงประจำพระองค์ฯ 9 ม้า ทั้งนี้หน่วยทรงม้าประจำพระองค์ฯ เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบก ตั้งขึ้นตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ-ราชกุมาร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2543 เริ่มแรกมีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555 มีพระราชานุญาตผ่านสำนักราชเลขานุการในพระองค์ฯ ให้หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โอนสายการบังคับบัญชาให้ถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในโอกาสที่เสด็จมาทรงม้ากีฬาที่หน่วยเป็นประจำ รวมทั้งการถวายงานอื่นๆ ในช่วงที่ทรงงานในตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยทหารม้ารักษาพระองค์ฯ ที่กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ฯ

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ วันสถาปนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์