เกษตรน่ารู้ : ข้าวไรซ์เบอรี่

วันที่ 16 ส.ค. 2012 เวลา 05:03 น.

Loading...

ข้าวไรซ์เบอรี่ เป็นข้าวสายพันธุ์ไทยที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 จนมีลักษณะเด่น คือเมล็ดเรียวยาว มีสีม่วงเกือบดำ มีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นมะลิ สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ทนทานต่อโรคไหม้ และในสภาพดินที่มีธาตุเหล็กเป็นพิษปะปนอยู่ ปัจจุบันเกษตรกรนิยมปลูกในพื้นที่ภาคเหนือ ที่มีอากาศค่อนข้างเย็น ซึ่งจะช่วยให้ได้ต้นข้าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามลักษณะพันธุ์

จากงานวิจัย พบว่าในข้าวไรซ์เบอรี่ จะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ เบต้าเคโรทีน, แกมมาโอไรวาซานอล, วิตามินอี, แทนนิน, สังกะสี, โฟแลต สูง และมีระดับน้ำตาลต่ำถึงปานกลาง ซึ่งช่วยเสริมสร้างร่างกาย และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง อีกทั้งทางการแพทย์ก็ยังนำไปใช้ประโยชน์ เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับบำบัดโรคต่างๆ อีกด้วย


Tag: เกษตรน่ารู้  ข้าวไรซ์เบอรี่  ผสมข้าวข้ามพันธุ์  ข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 

หน่วยงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกันตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือราษฎร

ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง นายลลิต ถนอมสิงห์ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแก่ราษฎร และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง และโครงการซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันของมูลนิธิชัยพัฒนารวม 533 ครัวเรือนจาก 16 หมู่บ้าน ใน 16 อำเภอ รวมถึงโรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ จำนวน 12 แห่งโดยมีพระราชดำริให้มูลนิธิฯ นำเมล็ดพันธุ์พืชจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริมอบให้แก่ราษฎร เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย และนักเรียนยังมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พลเอกสถิต แจ่มจำรัส ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคงของกองทัพบก พร้อมคณะตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิม-คุ้มเก่า อำเภอเขาวงซึ่งปัจจุบันส่งเสริมอาชีพมากถึง 30 อาชีพให้แก่สมาชิก และประชาชนกว่า 1,200ครัวเรือน ใน 4 ตำบล โดยเฉพาะการทอผ้าไหม, ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม, แกะสลักไม้และจักสานไม้ไผ่ สร้างงาน และรายได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ ยังไปตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนสูง ของนายวิศักดิ์ อารมณ์สวะ ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบผลสำเร็จ เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เพื่อนบ้าน


CH7 HD Live