ก.อุตสาหกรรม เร่งผลักดันหวังยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางแฟชั่นอาเซียน

วันที่ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 13:46 น.

Views

กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งขยายพื้นที่ย่านแฟชั่น 8 แห่งของไทยเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมแฟชั่น 4 สาขา ยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางแฟชั่นของอาเซียน ตั้งเป้าหมายเพิ่มรายได้จากอุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นปีละ 1,000,000 ล้านบาท ภายใน 10 ปี พร้อมปรับโครงสร้างสถาบันสิ่งทอเป็นสถาบันเพื่อการออกแบบแฟชั่นสมัยใหม่

Tag : นศูนย์กลางแฟชั่นอาเซียน แฟชั่น