ผู้แทนพระองค์ เปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ที่จังหวัดสระบุรี

วันที่ 7 มิ.ย. 2559 เวลา 20:07 น.

Views

ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี จังหวัดสระบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 60 ปี ให้บริการตรวจวัด แก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตา และตัดแว่นสายตาฟรีแก่นักเรียนโดยรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ ซึ่งสามารถดำเนินการเสร็จภายในหนึ่งวัน  สภากาชาดไทยดำเนินโครงการ "แว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อนักเรียนในชนบท" มาตั้งแต่ปี 2540 มีนักเรียนได้รับแว่นสายตาไปแล้วกว่า 68,000 คน จาก 77 จังหวัด

Tag : ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สภากาชาดไทย