รายงานพิเศษ : สวนป่าเบญจกิติ ปอดใหญ่แห่งใหม่ของคนกรุง

วันที่ 28 มิ.ย. 2559 เวลา 20:17 น.

Views

เนรมิตสวนป่าเบญจกิติ สวนป่าสาธารณะแห่งแรก ที่จะเป็นปอดใหญ่กลางเมืองหลวง สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ติดตามรายงาน

ทีมงานจัดสวน จากสวนนงนุช พัทยา เร่งปรับภูมิทัศน์ ปรับพื้นที่ตามแบบแปลนของสำนักพระราชวัง และปลูกต้นไม้บนเนื้อที่ 61 ไร่ ของโรงงานยาสูบที่น้อมเกล้าฯ ถวายพื้นที่ โดยมีกรมธนารักษ์ดูแล สร้างเป็นสวนป่าเบญจกิติ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559

การจัดสวนป่า จะนำต้นไม้ป่า อาทิ ต้นแคนา ต้นเสลา และต้นกระโดนมาปลูก เน้นเป็นป่าโปร่ง แสงสว่างส่องถึง และยังคงต้นไม้เดิมที่มีอยู่แล้วบางต้นเก่าแก่กว่า 30-40 ปี เช่น ต้นโพธิ์ ต้นไทร

เฟซแรกคืบหน้าแล้ว 95 เปอร์เซ็นต์ มีกำหนดแล้วเสร็จวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ที่จะเปิดให้ประชาชน เข้าไปใช้พักผ่อนหย่อนใจ เดินวิ่ง ออกกำลังกาย มีเลนจักรยาน และที่หลบฝน

สวนป่าเบญจกิติ แทรกตัวอยู่ท่ามกลางตึกสูงระฟ้า ให้คนกรุงเทพฯได้ใช้เป็นปอดใหญ่ฟอกอากาศให้สดชื่นบริสุทธิ์ กลางป่าคอนกรีต ที่น้อยครั้งจะได้เห็นความร่มรื่นเขียวขจีของต้นไม้ใบหญ้า

นันทิพัฒน์ โปธาปัน ทีมข่าวสังคม รายงาน

Tag : สวนป่าเบญจกิติ ปอดแห่งใหม่ของคนกรุง สวนป่าเบญจกิติ ปอดแห่งใหม่ของคนกรุง ปอดเมืองกรุง ปอดคนกรุง