เกษตรน่ารู้ : ทุเรียนน้ำ

วันที่ 4 ม.ค. 2013 เวลา 05:03 น.

Loading...

ทุเรียนน้ำ หรือ ทุเรียนเทศ เป็นพืชในวงศ์เดียวกับน้อยหน่าและกระดังงา มีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกากลาง พบได้ในบางพื้นที่ทางภาคใต้ของไทย ดอกมีกลิ่นหอมในช่วงเช้าๆ ผลมีลักษณะคล้ายกับทุเรียน เปลือกสีเขียวและมีหนาม เนื้อสีขาว รสชาติหวานอมเปรี้ยว นิยมบริโภคเป็นผลไม้สดเช่นเดียวกับน้อยหน่า หรือนำไปแปรรูปเป็นเยลลี่ ผลไม้เชื่อม และไอศกรีม

ข้อมูลทางโภชนาการระบุว่า ผลไม้ชนิดนี้มีฤทธิ์ทางยา ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต น้ำตาลฟรุกโตส และวิตามินซี  นอกจากนี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติและองค์การอาหารและยาในสหรัฐอเมริกายังวิจัยพบว่า ใบของทุเรียนน้ำมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น ส่วนเมล็ดนั้น บริโภคไม่ได้เพราะมีพิษ มีคุณสมบัติช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืช และกำจัดเหา ได้

ไม้ผลชนิดนี้ ยังไม่ค่อยรู้จักกันมากนัก กรมวิชาการเกษตร จึงเร่งปลูกและขยายพันธุ์ไว้ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกกันเพิ่มขึ้น


Tag: เกษตรน่ารู้ 4 ม.ค.55  ทุเรียนน้ำ  ทุเรียนเทศ 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในยอดพระเกตุพระพุทธศากยมุนีตรีโลกนาถจังหวัดสุพรรณบุรี

เวลา 15.12 น.วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังบริเวณเนินเขาด้านข้างที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในยอดพระเกตุพระพุทธศากยมุนีตรีโลกนาถ ซึ่งอำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, ชมรมพระเครื่องและชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จัดสร้างพระพุทธรูปปูนปั้นปางประทานพร หน้าตักกว้าง 10 เมตร สูง 12 เมตร เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาสที่อำเภอเดิมบางนางบวชยกฐานะเป็นอำเภอครบ 100 ปีในปีนี้ และเป็นพุทธสถานจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่น และการประกอบพิธีในวันสำคัญ โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานชื่อว่า "พระพุทธศากยมุนีตรีโลกนาถ" และพระบรมสารีริกธาตุ อำเภอเดิมบางนางบวช ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรี จัดตั้งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย, เจ้าพระยาชัยชนินทร์ สมุหเทศาภิบาล,และพระยานครพระราม ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้มีความสำคัญ จำเป็นต้องมีสถานที่ราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ราษฎรและรักษาผลประโยชน์ของรัฐจึงเสนอจัดตั้งอำเภอชื่อว่า "อำเภอเดิมบาง" ต่อมาทางราชการเปลี่ยนชื่อเป็น "อำเภอเดิมบางนางบวช" ตั้งแต่ปี 2457 จนถึงปัจจุบัน ประชาชนมีอาชีพหลักทำนา ทำไร่ และอาชีพเสริมรับจ้าง โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้า รับเสด็จด้วย

รัสเซียขู่อาจส่งทหารไปยูเครน

โฆษกของรัฐบาลรัสเซียประกาศว่า ตอนนี้กองกำลังรัสเซีย ได้เคลื่อนทัพเข้าประชิดพรมแดนติดกับยูเครน