มติ ทปอ.เปิดข้อสอบพร้อมเฉลย เฉพาะโอเน็ต

วันที่ 14 ก.ค. 2559 เวลา 05:02 น.

Views

นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. กล่าวถึงกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา มีนโยบายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ.เปิดข้อสอบและเฉลยคำตอบในการสอบทุกวิชา ที่จะใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาว่า ที่ประชุม ทปอ.ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว เห็นควรให้เปิดข้อสอบ และเฉลยคำตอบเฉพาะการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ตเท่านั้น เนื่องจากการสอบอื่น ๆ ทั้งการสอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือ GAT, การสอบวิชาความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT และการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ไม่มีปัญหาใด ๆ ที่ผ่านมา สทศ. ออกข้อสอบ และ จัดการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นการสอบเฉพาะ ที่มหาวิทยาลัยต่างๆ นำมาใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อได้ตามที่คณะ และสาขาต้องการ จึงไม่จำเป็นต้องเปิดข้อสอบ และเฉลยคำตอบ

นอกจากนี้ ยังไม่อยากให้การเฉลยข้อสอบและคำตอบ เป็นกระแสให้โรงเรียนกวดวิชา เข้ามาสร้างข่าวจาก การเฉลยข้อสอบเหมือนที่ผ่านมา

Tag : โอเน็ต ข้อสอบโอเน็ต O-NET ข้อสอบโอเน็ต