สารคดีแม่ของแผ่นดิน ตอน ๒๙ อนุรักษ์การแสดงโขน

วันที่ 23 ก.ค. 2559 เวลา 20:05 น.

Views

สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ชุด "แม่ของแผ่นดิน" วันนี้เสนอตอน "พระราชดำริอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขน"

Tag : สารคดีแม่ของแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระราชดำริอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขน