หมากัดคนตาย 4 คน ในเม็กซิโก

วันที่ 10 ม.ค. 2013 เวลา 12:05 น.

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงเม็กซิโก ซิตี้ของเม็กซิโก ยังคงทำการตรวจสอบสุนัขกว่า 30 ตัวที่ถูกจับมาได้เพื่อตรวจสอบดูว่าเป็นสุนัขที่กัดคนเสียชีวิต 4 คนในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งของกรุงเม็กซิโก ซิตี้เมื่อเร็วๆ นี้หรือไม่  ซึ่งผู้เสียชีวิตมีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และวัยรุ่น โดยเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเลือดและ DNA ผู้เสียชีวิตจากสุนัขที่จับมาได้ เนื่องจากผลจากการตรวจพิสูจน์ศพพบว่า ผู้เสียชีวิตถูกกัดจากสุนัข และญาติผู้เสียชีวิตหลายคนก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าญาติของตนถูกกัดโดยสุนัข
              
หลังการตรวจพิสูจน์แล้ว หากพบว่าสุนัขเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ก็คืนสุนัขให้แก่เจ้าของ หรือหากตัวใดไม่มีเจ้าของ ก็จะยกให้ผู้ต้องการที่จะนำไปเลี้ยงต่อไป และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระแสวิพากย์วิจารณ์ว่าจะทำอย่างไรดีกับสุนัขเร่ร่อนที่มีอยู่มากมายในเมืองหลวง
              
ขณะเดียวกันกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ได้ออกมาต่อต้านการกักขังสุนัขเหล่านี้ พร้อมทั้งเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัว  โดยอ้างเหตุผลว่าสุนัขไม่รู้เรื่อง


Tag: หมากัด  คนตาย 4 คน  DNA  ถูกกัด  สุนัขเร่ร่อน 

หน่วยงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกันตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือราษฎร

ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง นายลลิต ถนอมสิงห์ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแก่ราษฎร และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง และโครงการซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันของมูลนิธิชัยพัฒนารวม 533 ครัวเรือนจาก 16 หมู่บ้าน ใน 16 อำเภอ รวมถึงโรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ จำนวน 12 แห่งโดยมีพระราชดำริให้มูลนิธิฯ นำเมล็ดพันธุ์พืชจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริมอบให้แก่ราษฎร เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย และนักเรียนยังมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พลเอกสถิต แจ่มจำรัส ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคงของกองทัพบก พร้อมคณะตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิม-คุ้มเก่า อำเภอเขาวงซึ่งปัจจุบันส่งเสริมอาชีพมากถึง 30 อาชีพให้แก่สมาชิก และประชาชนกว่า 1,200ครัวเรือน ใน 4 ตำบล โดยเฉพาะการทอผ้าไหม, ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม, แกะสลักไม้และจักสานไม้ไผ่ สร้างงาน และรายได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ ยังไปตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนสูง ของนายวิศักดิ์ อารมณ์สวะ ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบผลสำเร็จ เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เพื่อนบ้าน


CH7 HD Live