สัมภาษณ์พิเศษทางโทรศัพท์ คุณพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส แจงการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน

วันที่ 29 ส.ค. 2559 เวลา 08:15 น.

Views

วันนี้เรามีสัมภาษณ์พิเศษทางโทรศัพท์กับ คุณพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ที่จะมาชี้แจงเกี่ยวกับการเร่งรัดการเบิกจ่ายที่ยังเป็นที่สงสัยกันว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรกันแน่ ไปฟัง

Tag : พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เบิกจ่ายเงินแผ่นดิน