กิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชั่น "กรรมสนองโกง"

วันที่ 11 ก.ย. 2559 เวลา 22:21 น.

Views

"เปิดไฟไล่โกง" ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่นายกรัฐมนตรี นำคนไทยทั้งประเทศรวมพลังแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และให้คนโกงหมดไปจากประเทศไทย ซึ่งภาพประวัติศาสตร์ของการรวมพลังคนไทยในการต่อต้านการโกงวันนี้ส่องสว่างไสวไปทั่วไทย      

นายกรัฐมนตรี ยังนำปฏิญาณเป็นศัตรูกับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และเป็นการประกาศว่าประเทศไทย จริงจังกับการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น โดยให้เป็นวาระแห่งชาติ และรณรงค์ให้คนไทยลุกขึ้นมาต่อต้านการทุจริต อันเป็นที่มาของการจัดงาน "กรรมสนองโกง" ในปีนี้   

โดยจะสร้างเครือข่ายพลเมืองตื่นรู้ ต่อต้านการโกงจากทุกภาคส่วน ซึ่งเชื่อว่าจะต้องประสบผลสำเร็จ เห็นได้จากขณะนี้นานาชาติเข้าใจสถานการณ์ประเทศไทยมากขึ้น และจัดอันดับดัชนีการทุจริตของประเทศไทยลดลง จึงมั่นใจว่าในอีก 20 ปี ข้างหน้า ประเทศไทย จะต้องปราศจากการคอร์รัปชั่น คนโกงรายเก่าต้องหมดไป คนโกงรายใหม่ต้องไม่เกิด    

พร้อมยืนยันรัฐบาลจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกระบวนการยุติธรรม ไม่เข้าไปแทรกแซง ไม่ใช้มาตรา 44 เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าไปตามขั้นตอน

ในกิจกรรมวันนี้ได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ "กลโกง 2559" ที่แสดงคดีทุจริต 6 คดีดัง อาทิ คดีโครงการจำนำข้าว คดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คดีความร่ำรวยผิดปกติของข้าราชการ ซึ่งคดีเหล่านี้สร้างความเสียหายให้กับประเทศนับแสนล้านบาทด้วย