นายกฯ สั่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณฝน

วันที่ 23 ก.ย. 2559 เวลา 10:55 น.

Views

นายกรัฐมนตรี สั่งการให้แต่ละจังหวัดบูรณาการร่วมกัน เพื่อจัดการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำฝน ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมมอบนโยบายสำคัญ และแนวทางขับเคลื่อนภารกิจ กับผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัด โดยย้ำว่าต้องเน้นการทำงานเชิงรุก ลงพื้นที่รับทราบปัญหา และหาแนวทางช่วยเหลือแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องรู้ทุกเรื่อง และทำงานตามนโยบายรัฐบาล โดยใช้กลไกในการแปลงนโยบายลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ให้สอดคล้อง ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ประเทศไทย 4.0 ที่สำคัญผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอต้องสร้างการรับรู้สิ่งที่ถูกต้องให้กับประชาชน ที่ผ่านมาข้าราชการทำงานอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจมากโดยเฉพาะการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลจากบนลงล่าง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวย้ำถึงถึงการดูแลประชาชนในช่วงที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกัน  โดยต้องระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลัง  และหากพื้นที่ใดสามารถกักเก็บน้ำได้ ก็ให้กับเก็บน้ำเอาไว้

ทั้งนี้ ปภ แจ้งเตือน 7 จังหวัดภาคกลาง ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ในช่วงที่ปริมาณน้ำขึ้นสูง ขณะที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทันทีเช่นกัน ทั้งนี้ ปริมาณน้ำในเขื่อนมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค แต่ไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร ซึ่งต้องรอผลสรุปปริมาณน้ำ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกครั้ง

การเมืองออนไลน์

Tag : สถานการณ์น้ำ นายกรัฐมนตรี สั่งปรับแผนบริหารจัดการน้ำ