น้ำหลากต่อเนื่อง! เตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนเตรียมรับมือน้ำเหนือ

วันที่ 23 ก.ย. 2559 เวลา 11:28 น.

Views

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เช้าวันนี้วัดระดับน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ ต่ำกว่าตลิ่ง 3 เมตร 60 เซนติเมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มเป็น 1 พัน 594 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และล่าสุดมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำ

สำหรับสถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนลุ่มเจ้าพระยา วันนี้มีน้ำใช้การได้รวมกัน 7,107 ล้านลูกบาศก์เมตร มั่นใจว่าเมื่อสิ้นฤดูฝนจะมีน้ำไหลลงทั้ง 4 เขื่อนได้ตามเป้าหมายขั้นต่ำ 9,000 ล้านลูกบาศก์เมตร วันนี้กรมชลประทาน ระบายน้ำทั้ง 4 เขื่อน รวมกันประมาณ 13 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเขื่อนภูมิพล ยังคงระบายเท่าเดิม วันละ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เพิ่มการระบายน้ำเช่นกัน รวมทั้งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพิ่มจากเมื่อวาน 5 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 8 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อเตรียมรับน้ำใหม่

Tag : น้ำหลากต่อเนื่อง