รัฐบาลเปิดแอปพลิเคชัน G-news ใช้สื่อข่าวตรงถึงประชาชน

วันที่ 23 ก.ย. 2559 เวลา 11:19 น.

Views

รัฐบาลเห็นความสำคัญกับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เปิดแอปพลิเคชัน G-news เพื่อสื่อข่าวตรงถึงประชาชน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม “แอพพลิเคชั่น G-News โฉมใหม่ตามนโยบายรัฐบาล” ซึ่งเป็นการสื่อสารข่าวสารจากภาครัฐ  ที่มีความถูกต้องและแม่นยำที่สุด ในสิ่งที่รัฐบาลต้องการจะบอกกับประชาชนโดยตรง โครงการนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นปี 2559 มียอดดาวน์โหลดถึงปัจจุบัน กว่า37,000 ครั้ง และ ครั้งนี้ ได้ปรับปรุงโปรแกรมให้ทันสมัย สามารถเลือกรับข่าวเฉพาะกลุ่มที่ต้องการ และ แชร์ข่าวสารดังกล่าวผ่านเฟสบุ๊คให้ผู้อื่นได้รับทราบด้วย สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่จะนำเสนอข่าวผ่าน แอพพลิเคชั่น G-News จะถูกจัดเก็บสถิติ จำนวนข่าวที่นำเสนอ และ ข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจ เพื่อประกอบการประเมินแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการประจำปีด้วย

นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า G-News เวอร์ชันใหม่ มีการปรับแต่งหน้าจอผู้ใช้งาน (User Interface) ให้ใช้งานง่ายมากขึ้น โดยแบ่งประเภทข่าวเป็น 4 หมวดหมู่ คือ ข่าวสารใหม่, ข่าวสารของส่วนราชการ, ข่าวสารการเมือง ยุทธศาสตร์ชาติ และข่าวสารตามประเภทข่าว โดยมีการปรับรูปแบบการนำเสนอข่าวให้ตรงใจประชาชนมากที่สุด สามารถระบุพื้นที่การรับข่าวสารได้ตามความสนใจ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการรู้ข่าวสารแบบรวดเร็ว ฉับไว ทั้งถูกใจ และถูกต้อง

การเมืองออนไลน์

Tag : แอปพลิเคชัน G-news รัฐบาล