จับได้ไล่ทัน : รู้หรือเปล่ามีเลนรถพยาบาลแล้ว

วันที่ 23 ก.ย. 2559 เวลา 11:28 น.

Views

จะมีการเปิดช่องทางให้รถฉุกเฉิน หรือ Emergency เลน เข้าโรงพยาบาล ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่จะปลูกฝังค่านิยมคนไทย ให้เห็นความสำคัญของการให้ทางรถฉุกเฉิน ผู้ขับขี่ที่ไม่หลีกทางให้ถือว่ามีความผิดด้วย

ในวันที่ 26 กันยายนนี้จะมีการใช้ Emergency เลน หรือช่องทางรถฉุกเฉินขึ้นเป็นครั้งแรก เริ่มที่โรงพยาบาลราชวิถี มีระยะทาง 2 กิโลเมตร ให้รถรถพยาบาลที่ใช้รับส่งคนไข้ เดินทางไปถึงโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว รถที่ขวางทางต้องหลีกทางให้

งานนี้ตำรวจก็รับลูก เอาจริงกับผู้ไม่ปฏิบัติ ตาม หรือไม่หลีกทางให้รถฉุกเฉิน ถือว่ามีความผิดข้อหาไม่เปิดช่องทางให้รถฉุกเฉิน มีโทษปรับ 1,000 บาท

จริงๆ แล้ว เขาไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มช่องทางรถฉุกเฉินให้การจราจรวุ่นวายอะไร แต่ต้องการปลูกจิตสำนึกคนไทย ให้เห็นความสำคัญของการมีส่วนช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยการหลีกทางให้รถฉุกเฉิน เป็นการทำความดีง่ายๆ ที่ไม่ต้องลงทุน

Tag : จับได้ไล่ทัน