ขนส่งฯสั่งลงโทษแล้ว รถตู้บรรทุกผู้โดยสารเกิน-ให้ยืนบนรถ

วันที่ 23 ก.ย. 2559 เวลา 11:28 น.

Views

วันนี้ทางกรมการขนส่งทางบก ได้เรียกผู้ประกอบการวินรถตู้และคนขับรถตู้สายสุวรรณภูมิ-ปากน้ำ ทะเบียนรถ 13-9894 กรุงเทพมหานคร ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารถึง 21 คน เกินจำนวนที่กำหนด ทำให้ผู้โดยสารหลายคนต้องยืนในรถตู้ ซึ่งผู้ประกอบการควบคุมวิน ได้ให้ความร่วมมือในการติดตามตัวผู้ขับรถคันดังกล่าวมารับบทลงโทษ โดยคนขับตู้ยอมรับว่า บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนเพราะเห็นใจที่ต้องรอรถนานเนื่องจากเส้นทางนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าทำให้รถติดมากในช่วงเวลาเร่งด่วน ขณะที่ผู้ประกอบการก็ขาดทุนไม่สามารถทำรอบได้จึงต้องลดเที่ยววิ่งและลดจำนวนรถลง ส่งผลให้ในแต่ละวันผู้โดยสารจะพยายามเบียดขึ้นรถแม้จะห้ามปรามก็เป็นไปได้ยาก รวมทั้งเกรงจะถูกร้องเรียนว่าปฏิเสธผู้โดยสาร

ทั้งนี้ในเบื้องต้นผู้ประกอบการวินรถตู้ ได้สั่งพักงานคนขับรถตู้รายดังกล่าวแล้ว พร้อมยืนยันว่าได้กำชับผู้ขับรถสาธารณะทุกรายห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินกำหนด
 
ด้าน นายสุกรี จารุภูมิ ผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า จากการตรวจสอบประวัติผู้ขับรถยังไม่พบประวัติถูกร้องเรียน แต่การบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มีโทษปรับ 5,000 บาท และพักใช้ใบอนุญาตขับรถเป็นเวลา 3 เดือน ขณะที่ผู้ประกอบแม้จะให้ความร่วมมือกับทางราชการ แต่ถือว่าขาดความรับผิดชอบในการกำกับดูแลความปลอดภัยผู้โดยสาร จึงลงโทษปรับ 2,000 บาท และหากพบการกระทำผิดซ้ำจะเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบการทันที 
   
นอกจากนี้จะส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบเส้นทางเดินรถสายสุวรรณภูมิ- ปากน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาจำนวนรถไม่เพียงพอ และขอความร่วมมือผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน

Tag : ขนส่ง กรมการขนส่งทางบก