คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.ตรวจสอบโครงการจัดซื้อตู้ฟิตเนส

วันที่ 23 ก.ย. 2559 เวลา 11:28 น.

Views

ลู่วิ่งไฟฟ้า เครื่องเดินวงรี จักรยานเอนปั่น และอื่นๆ รวม 8 รายการ คือ อุปกรณ์ออกกำลังกายที่กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เคยจัดซื้อเมื่อปี 2554

สตง.ตรวจสอบพบราคาอุปกรณ์ออกกำลังกายในโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายสำเร็จรูปที่กรมการท่องเที่ยว จ้างเอกชนจัดซื้อและติดตั้งใน 13 จังหวัด จำนวน 22 แห่ง ปีงบประมาณ 2555 มีราคาสูงกว่าที่เคยจัดซื้อครั้งก่อน ทั้งที่มีคุณลักษณะเฉพาะใกล้เคียงกัน รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 13 ล้าน 6 แสนบาท 

สำหรับตู้ออกกำลังกายสำเร็จรูปเป็นการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ภายในประกอบด้วยเครื่องออกกำลังกาย 10 รายการ ใช้งบประมาณแห่งละ 3,000,000 บาท ท้องถิ่นยังไม่รับมอบครุภัณฑ์นี้อีก 3 แห่ง ส่วนหนึ่งเกิดจากไม่มีงบประมาณมาบริหารจัดการ สำนักตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ 1 ติดตามตรวจสอบเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2557 หลังพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด อุปกรณ์ออกกำลังกายชำรุด มีราคาสูงผิดปกติในบางรายการ และมีการติดตั้งภายในวัด

กรมการท่องเที่ยว ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด พร้อมชี้แจงติดตั้งตู้ออกกำลังกายตามที่ทางจังหวัดร้องขอ โดยคณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด ไม่ได้พิจารณาจากราคาแต่ละรายการ ส่วนผลการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พิจารณาลงโทษว่ากล่าวตักเตือน

สตง. ไม่เห็นพ้องกับผลการดำเนินการของกรมการท่องเที่ยว จึงมีหนังสือโต้แย้งไป
    
นอกจากนี้ยังมีความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลตำบลบางผึ้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา งบประมาณกว่า 26  ล้านบาท หลัง สตง.และคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผลตรวจสอบ ซึ่งขณะนั้นยังไม่เปิดใช้งานก็พบความชำรุดเสียหายและความไม่ถูกต้อง กรณีใช้เงินแผ่นดินที่เป็นลาภมิควรได้

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7