ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้า เป็นการส่วนพระองค์

วันที่ 23 ก.ย. 2559 เวลา 20:22 น.

Views

ค่ำวานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จออก ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระวโรกาสให้ นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เฝ้า เป็นการส่วนพระองค์ กราบทูลลาในโอกาสจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2559 โอกาสนี้ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมเฝ้าด้วย ในการนี้ ทรงขอบใจกรมประชาสัมพันธ์ ที่ให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ทูบีนัมเบอร์วัน