องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย

วันที่ 23 ก.ย. 2559 เวลา 20:23 น.

Views

ที่บ้านเลขที่ 152/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 สิริอายุได้ 88 ปี  

นายแก้วขวัญ เกิดเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2471 เป็นบุตรของพระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร ก๊าด วัชโรทัย กับท่านผู้หญิงอนุรักษ์ราชมณเฑียร พัว วัชโรทัย เมื่อสำเร็จชั้นมัธยมศึกษา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นนักเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามเสด็จพระราชดำเนิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากเดินทางกลับประเทศไทยในปี 2493 เข้ารับราชการที่สำนักพระราชวัง เริ่มต้นเป็นมหาดเล็ก, นายเวรห้องพระบรรทมและช่างถ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ จากนั้น ได้รับทุนพระราชทานไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา เมื่อกลับประเทศไทย ได้ปฏิบัติงานสนองเบื้องพระยุคลบาทในตำแหน่งสำคัญต่างๆ อาทิ หัวหน้าส่วนภาพยนตร์ส่วนพระองค์, เลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โดยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า เป็นชั้นสูงสุด ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย มีบุตร-ธิดา 3 คน

Tag : องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพ แก้วขวัญ วัชโรทัย