คณะบุคคล และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 23 ก.ย. 2559 เวลา 20:25 น.

Views

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคล และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรง อาทิ พันเอก ภาคภูมิ ดอกไม้ และภริยา, ชมรมผู้สูงอายุตำบลเสม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ผู้บัญชาการศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก และคณะ, ลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 กรุงเทพใต้, เจ้ากรมการขนส่งทหารบก พร้อมคณะ, นักเรียนเก่าอังกฤษ, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, มวลชนสหพันธ์นักเพลงแห่งประเทศไทย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, คณะกรรมการพัฒนาสตรีกาฬสินธุ์ และสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มพัฒนาสตรี อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ, กลุ่มแม่บ้านชุมชนเทศบาลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, โครงการเยาวชนก้าวไกลตามรอยพ่อ กลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์สังคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์, ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จิตอาสา, ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี, ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี, ครู นักเรียนโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ ประชาสรรค์ จังหวัดสุโขทัย, นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล, และกลุ่มศิลปาชีพ ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดกำแพงเพชร

Tag : ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาลาสหทัยสมาคม