โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทาน ให้บริการตรวจสุขภาพฟรี เนื่องในวันมหิดล

วันที่ 23 ก.ย. 2559 เวลา 20:29 น.

Views

ที่บริเวณการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่วนขยาย 400 เตียง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มาให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนฟรี เนื่องในวันมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เพื่อเป็นการถวายสักการะ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่มีต่อการแพทย์แผนปัจจุบันโดยให้บริการตรวจโรคทั่วไป, ตรวจคัดกรองมะเร็ง, ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และกายภาพบำบัด โดยมีผู้มารับบริการจำนวน 336 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อกระดูก รองลงมาคือโรคระบบทางเดินหายใจ

Tag : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หน่วยแพทย์พระราชทาน ตรวจสุขภาพฟรี วันมหิดล