สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานความช่วยเหลือ ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 23 ก.ย. 2559 เวลา 20:26 น.

Views

ที่หอประชุมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่เดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ ตำบลปากพระ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น หลังจากประสบภัยธรรมชาติ สร้างความปลาบปลื้มแก่ราษฎรผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

Tag : สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานความช่วยเหลือ ประสบอุทกภัย สุโขทัย น้ำท่วมสุโขทัย