นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนาเครือข่ายเยาวชนและสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ

วันที่ 23 ก.ย. 2559 เวลา 20:24 น.

Views

ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนและสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ" ในการนี้ได้มอบรางวัลแก่เยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ" รุ่นที่ 6 จำนวน 8 สถาบัน
 
สำหรับโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนและสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายในการสืบสานพระราชดำริจากเยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ หรือ RDPB Camp ตั้งแต่รุ่นที่ 1-6 มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้จากแนวพระราชดำริการพัฒนาด้านต่างๆที่ได้รับจากโครงการฯ โดยนำผลงานที่ได้จากการเรียนรู้แนวพระราชดำริ มาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการในหัวข้อ "สืบสานพระราชดำริอย่างยั่งยืน" มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายนนี้ ซึ่งนอกจากจะได้มาแสดงความรู้ความเข้าในแนวพระราชดำริแล้ว ยังได้ไปเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการศิลป์แผ่นดิน, การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ของโรงเรียนวัดทศทิศ ในลักษณะของ "บวร" หรือ บ้าน วัด โรงเรียน

Tag : องคมนตรี โครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนและสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ