รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เปิดนิทรรศการ ลูกหม่อน หนอนไหม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 23 ก.ย. 2559 เวลา 20:27 น.

Views

ที่อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เปิดนิทรรศการ "ลูกหม่อน หนอนไหม" ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อเผยแพร่ความเป็นอยู่ของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ดีขึ้นหลังจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โดยเป็นการจัดแสดงภาพถ่ายที่บอกเล่าเรื่องราวของต้นหม่อน พืชที่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งผลและใบ การแปรรูปลูกหม่อนที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป 3 เต่างอย จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชประสงค์ที่สนับสนุนงานให้แก่แม่บ้านที่ปลูกเพื่อนำมาเลี้ยงหนอนไหม ก่อนนำเส้นใยมาถักทอเป็นผืนผ้าไหม และส่งไปยังมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ เหรียญรางวัลที่พระราชทานแก่ช่างทอผ้าในอดีต และชุดผ้าไหมที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดัง ต้นหม่อนพันธุ์ผลและพันธุ์ใบ และผ้าไหมไทยลวดลายต่างๆ ซึ่งนิทรรศการนี้จะจัดไปจนถึงวันที่ 30 ตุลาคมนี้

Tag : รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ นิทรรศการ ลูกหม่อน หนอนไหม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ