มอบรางวัลสื่อต้านทุจริต กระตุ้นจิตสำนึกต้านโกง

วันที่ 23 ก.ย. 2559 เวลา 20:04 น.

Views

ป.ป.ช.จัดประกวดสื่อ และฉายหนังสั้นตีแผ่เรื่องราวคอร์รัปชันและการป้องกันการทุจริตหวังกระตุ้นจิตสำนึกต้านโกง

เป็นงานประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เผยแพร่ต่อสาธารณะ การสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีผู้สนใจเสนอผลงานเข้าประกวด ทั้งในส่วนของภาพยนตร์สั้นและภาพยนตร์โฆษณาเกือบ 300 ผลงานจากทั่วประเทศ ซึ่งถือว่ากิจกรรมนี้จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกประชาชนให้ร่วมชี้แนะแนวทาง ร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย

Tag : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เดินหน้าต้านโกง องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ต้านโกง ทุจริต มอบรางวัลสื่อต้านทุจริต วัลสื่อต้านทุจริต