กิจกรรม Bangkok Car Free Day หงอยกว่าปีที่แล้ว

วันที่ 23 ก.ย. 2559 เวลา 20:12 น.

Views

กิจกรรม Bangkok Car Free Day ปีนี้ ถึงแม้จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าปีที่แล้วกว่า 10,000 คน แต่ช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และฝุ่นลงได้มาก

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งได้สรุปผลการจัดกิจกรรม Bangkok Car Free Day 2016 ที่ได้จัดไปเมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา ว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ระยะทาง 9 กิโลเมตรกว่า 20,000 คน สามารถลดจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคล ที่เข้า-ออกพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในช่วงการจัดกิจกรรมได้ 10,697 คัน จากปกติที่มีมากถึง 97,101 คันต่อวัน และยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละออง และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณสนามหลวงได้ถึง 1 ใน 3 ของวันปกติ  ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ถึงแม้กิจกรรมในปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมน้อยกว่าปีที่แล้วกว่า 10,000 คนก็ตาม เนื่องจากปีที่แล้วมีกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ ทำให้กระแสการปั่นจักรยานคึกคักกว่าปีนี้

สำหรับผลสำเร็จจากกิจกรรมนี้ กรุงเทพมหานครจะเดินหน้ารณรงค์ให้ประชาชนปรับพฤติกรรมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลง โดยจะเร่งพัฒนาการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งระบบล้อ ราง เรือให้มากขึ้น และจัดกิจกรรมปลอดรถยนต์รอบเกาะรัตนโกสินทร์เดือนละ 1 วัน เป็นต้น

Tag : กิจกรรม Bangkok Car Free Day Bangkok Car Free Day คาร์ฟรีเดย์