กรมป่าไม้เร่งแก้ปัญหาต้นไม้ใหญ่ในเมือง

วันที่ 25 ก.ย. 2559 เวลา 20:05 น.

Views

กรมป่าไม้เร่งแก้ปัญหาต้นไม้ใหญ่ในเมืองที่มีอยู่จำนวนมาก ไม่ให้ล้มทับสร้างความเสียหาย และฟื้นฟูกลับมาให้แข็งแรงเป็นระเบียบ เหมือนกับเมืองหลวงของหลายประเทศทั่วโลก

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้วางแผนดูแล ต้นไม้ใหญ่ในเมืองตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมป่าไม้เร่งดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมืองที่มีอยู่จำนวนมาก ไม่ให้ล้มตาย เสื่อมโทรม หรือหักโค่นเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งให้ดูแลต้นไม้ใหญ่ให้สวยงามมีระเบียบเหมือนกับเมืองหลวงของหลายประเทศ

ดังนั้น กรมป่าไม้จึงได้ถ่ายทอดหลักวิชาการและฝึกฝนการดูแลรักษาต้นไม้ที่ป่วยตามธรรมชาติ และถูกทำลายให้กับ รุกขกรล็อคแรก เพื่อให้มีความรู้ในการวิเคราะห์ รักษา และดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมืองทั่วประเทศ ซึ่งรุกขกรชุดนี้ จะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอด ฝึกฝนให้กับเจ้าหน้าที่ประจำ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการ ทั่วประเทศ เพื่อดูแลต้นไม้ใหญ่ต่อไป

Tag : กรมป่าไม้เร่งแก้ปัญหาต้นไม้ใหญ่ในเมือง กรมป่าไม้