เกษตรกรข้องใจ : แนะนำการทำตลาดมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์

วันที่ 4 ต.ค. 2559 เวลา 05:00 น.

Views

มีคนสนใจจะปลูกมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ แต่ไม่มั่นใจเรื่องตลาด ที่จังหวัดสุโขทัยเป็นแหล่งปลูกมะม่วงแห่งใหญ่ และเกษตรกรก็ทำรายได้หลักล้านบาทกัน มีคำแนะนำเรื่องนี้ มาฝาก…

Tag : เกษตรกรข้องใจ