เกษตรกรข้องใจ : วิธีขยายตลาดการผลิตเครื่องสำอางจากรังไหม

วันที่ 5 ต.ค. 2559 เวลา 05:03 น.

Views

คุณสมหญิง ชูประยูร ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมการผลิตฯ กรมหม่อนไหม แนะนำวิธีช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกที่จะขายผลผลิต เครื่องสำอางจากรังไหมได้มากขึ้น