เกษตรกรข้องใจ : เผยคำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นปลูกองุ่น

วันที่ 6 ต.ค. 2559 เวลา 05:00 น.

Views

คุณนิทัศน์ สุขแสนโชติ เกษตรกร จังหวัดพะเยา มีคำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นปลูกองุ่น...

Tag : เริ่มต้นปลูกองุ่น ปลูกองุ่น