เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย : การเตรียมความพร้อมวัวเนื้อก่อนประกวด

วันที่ 7 ต.ค. 2559 เวลา 05:02 น.

Views

ไปชมวิธีการเตรียมความพร้อมวัวเนื้อ ก่อนส่งเข้าประกวดเวทีวัวสวยงาม ...