สารคดีเกษตร : เทคนิคการเลือกกิ่งไผ่มาเพาะขยายพันธุ์

วันที่ 10 ต.ค. 2559 เวลา 05:03 น.

Views

กิ่งไผ่ที่จะเพาะขยายพันธุ์ ต้องมีอายุระหว่าง 2 เดือน - 1.5 ปี โดยเลือกกิ่งที่มีรากออกมาแบบนี้ และกำลังผลิใบใหม่ นำมาแช่น้ำยาเร่งรากไว้ 1 คืน

ขั้นตอนต่อไปเตรียมวัสดุปลูก จะมีแกลบดิบ 3 ส่วน, ปุ๋ยคอก 2 ส่วน และดิน 5 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากัน ใส่ลงถุง แล้วนำกิ่งไผ่ที่แช่น้ำยาเร่งรากไว้ลงปลูก เติมวัสดุปลูกกลบรากไผ่ให้มิด รดน้ำ แล้วเลี้ยงไว้ในที่ร่มประมาณ 20 วัน ใบไผ่จะเริ่มแตกแขนงและยอดอ่อนให้เห็น

วิธีนี้ นำปรับใช้ได้กับการขยายพันธุ์ไผ่ทุกสายพันธุ์ ช่วยลดปัญหารากกระทบกระเทือนลงได้ อัตรารอดสูง เพาะชำประมาณ 2 เดือน ก็ลงแปลงปลูกได้แล้ว