เกษตรกรข้องใจ : คำแนะนำการทำเกษตรอินทรีย์ให้ได้ผล

วันที่ 10 ต.ค. 2559 เวลา 05:03 น.

Views

ตอนนี้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์กันเยอะมาก คุณนุศิษฎ์ วีรธนศิลป์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี แนะนำการทำเกษตรอินทรีย์ให้ได้ผล

Tag : เกษตรกรข้องใจ