สารคดีเกษตร : ไก่ไทยพื้นเมืองพันธุ์ใหม่

วันที่ 11 ต.ค. 2559 เวลา 05:02 น.

Views

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาไก่สายพันธุ์ใหม่ เป็นพันธุ์ลูกผสม มีถึง 4 สายพันธุ์ เป็นผลงานของศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ไก่พื้นเมือง ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้พัฒนาไก่ไทยให้มีคุณสมบัติตามที่ตลาดต้องการ

เมื่อพัฒนาสายพันธุ์มาได้ถึง 5 รุ่น จึงได้เป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองสายพันธุ์ใหม่                         

ลักษณะของไก่พันธุ์ไข่มุกอีสาน KKU 50 เป็นไก่พันธุ์เนื้อลักษณะหน้าอกกว้าง ลำตัวลึก เนื้อมาก ไข่ดก ซึ่งทีมเตรียมจะพัฒนาส่งขายต่างประเทศ

พันธุ์สร้อยเพชร KKU 50 ลำตัวมีสีดำ ตัวผู้จะมีสร้อยคอสีขาวเป็นพันธุ์กึ่งเนื้อกึ่งไข่

ส่วนพันธุ์สร้อยนิล KKU 50  มีพื้นตัวสีขาว ที่สร้อยคอ หางและปลายปีกจะมีสีนิลหรือสีดำ เป็นพันธุ์กึ่งเนื้อกึ่งไข่ เหมาะสำหรับเลี้ยงในชนบท เลี้ยงลูกได้ดี

และตัวสุดท้ายไก่พันธุ์แก่นทอง KKU 50 คือ มีสีน้ำตาลปากขาว ให้ไข่ดกถึงปีละ 210 ฟอง แต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นพันธุ์ที่เลี้ยงลูกได้ดีหรือไม่                    

ปัจจุบัน ไก่ไทยทั้ง 4 สายพันธุ์ ได้จดทะเบียนแล้ว และพร้อมเผยแพร่ 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์สร้อยนิล KKU 50 กับพันธุ์แก่นทอง KKU 50 ส่วนอีก 2 สายพันธุ์ยังอยู่ระหว่างการวิจัยกับภาคเอกชน

สำหรับท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อขอซื้อลูกพันธุ์ได้กับทางมหาวิทยาลัยได้โดยตรง โทร.043-342-407