สารคดีเกษตร : โรงเรียนต้นแบบทำเกษตรในรูปแบบคนเมือง

วันที่ 12 ต.ค. 2559 เวลา 05:00 น.

Views

ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง ที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนเกษตรต้นแบบในเขตเมือง ที่ปัจจุบันมีพื้นที่จำกัดแต่สามารถนำการเกษตรมาเพิ่มพูนทักษะให้กับนักเรียนได้ ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของรัฐบาล

กิจกรรมที่ให้นักเรียนฝึกทักษะ อย่างเช่นการเพาะถั่วงอกคอนโด ซึ่งทำในพื้นที่จำกัดได้ และการเพาะเห็ด ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม และการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)

นอกจากนี้ยังสอนให้แปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วย อย่างเมนูอาหารหน้าตาน่ารับประทาน หรือจะเป็นงานฝีมือ

Tag : สารคดีเกษตร