เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย : เพาะพันธุ์ปลากระโห้กลับคืนสู่ธรรมชาติ

วันที่ 12 ต.ค. 2559 เวลา 05:00 น.

Views

ปลากระโห้ หรือจะเรียกปลาขาวมัน หรือคาบมัน คะมัน สะโห หรือหัวม่วม เป็นพันธุ์ปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดขนาดใหญ่ที่สุด โดยกรมประมง จัดให้เป็นสัตว์น้ำประจำกรุงเทพมหานคร ลำตัวมีสีเทาปนดำ หรือสีชมพูปนขาว ครีบสีแดง มีส่วนหัวใหญ่มาก ตัวโตเต็มที่ความยาวประมาณ 3 เมตร

ในอดีตจะพบปลาชนิดนี้ในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะที่จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา และยังพบในแม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำโขง รวมไปถึงตามบึงต่างๆ ที่น้ำท่วมถึง

ปัจจุบันปลากระโห้ ในธรรมชาติมีปริมาณลดน้อยลง เนื่องจากถูกจับไปกินเป็นอาหาร ประกอบกับการขยายพันธุ์ทำได้ช้า เพราะปลาชนิดนี้จะพร้อมขยายพันธุ์ได้เมื่ออายุ 7 ปีขึ้นไป ซึ่งส่วนมากจะถูกจับไปกินก่อน
  
กรมประมง จึงเร่งเพาะพันธุ์ปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และขอความร่วมมือให้ช่วยกันอนุรักษ์