สารคดีเกษตร : วิถีการทอผ้าฝ้ายไทลื้อ จ. พะเยา

วันที่ 13 ต.ค. 2559 เวลา 05:02 น.

Views

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง ที่ล่าสุดเพิ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อประกวดในระดับประเทศ

กลุ่มนี้เป็นการรวมตัวกันของแม่บ้านเกษตรกรที่มีเชื้อสายไทลื้อ และสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าไทลื้อ เป็นอาชีพเสริมมาตั้งแต่ปี 2520

แม่เปลี่ยน ดีจิตร ประธานกลุ่ม เล่าให้ฟังเพื่อไม่ให้ภูมิปัญญานี้สูญหายไปตามกาลเวลา จะต้องมีการพัฒนารูปแบบให้ถูกใจคนรุ่นใหม่มากขึ้น

ส่วนลายผ้าก็มีทั้งลายไทลื้อดั้งเดิม และลายใหม่ที่สมาชิกช่วยกันดัดแปลงตามความชื่นชอบของผู้ซื้อ

เดิมการทอผ้าใช้เวลานาน ทางกลุ่มฯ จึงแบ่งหน้าที่การผลิตเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ ตามความถนัดของสมาชิก คือ การเตรียมเส้นด้ายฝ้าย การทอ และการตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้รวดเร็วขึ้น และผลิตได้จำนวนมากๆ แต่ยังเน้นชิ้นงานที่ปราณีต

ปัจจุบันผ้าทอและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ส่งขายเกือบทั่วประเทศ กี่ทอผ้าทุกตัวของกลุ่ม ไม่เคยว่าง มีคนสั่งทอต่อเนื่องทุกเดือน ราคาชิ้นงานตั้งแต่ 200 บาท ไปจนสูงสุดประมาณ 1,000 บาท      

นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการผ้าทอแล้ว ยังทำให้แม่บ้านเกษตรกร และผู้สูงอายุ มีงานทำและมีรายได้เลี้ยงครอบครัวโดยไม่เดือดร้อน

(ติดต่อ กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไทลื้อ บ้านทุ่งกล้วย โทร. 086-197-2919)